Sunday, October 2, 2011

รายการเชียงใหม่..มุมใหม่ พาชมนิทรรศการศิลปะ Madifesto-มิตร ใจอินทร์ อดข้าวประท้วงมิตร ใจอินทร์ อดข้าวประท้วง ขอแก้ไขกฏหมาย 112 เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ Madifesto

รายการเชียงใหม่..มุมใหม่ พาชมนิทรรศการศิลปะ ติดตามรับชมเพิ่มเติมในYoutube