Tuesday, August 17, 2010

นักการเมืองโกง หรือ ข้าราชการโกง (1)

- ใครที่ว่านักการเมืองเลว แล้วข้าราชการที่โกง (อ้างโกงตามน้ำ) หรือโกงเวลาราชการ อู้งาน ไม่ให้บริการที่ดี นี่แหละคือรากของปัญหาจริงๆ

- อ้างข้าราชการเงินเดือนน้อยเลยมีทุจริต แต่อย่าลืมการเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่แลกมาด้วยสวัสดิการที่ดีกว่าเอกชนนัก

- สิงพิสูจน์คือมีคนสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นแสนเป็นล้าน หรือแม้แต่พ่อแม่ยังพยายามยัดลูกเข้าให้ได้ ไม่ดีจริงพ่อแม่คงไม่ทำอย่างนี้หรอก

- สิ่งพิสูจน์ข้าราชการโกง คือ "งบดูงาน" ทุกปิดปีงบประมาณ ด้วยเหตุผลตรรกะว่าหากใช้ไม่หมดปีหน้าจะโดนตัด เลยเอาภาษีประชาชนไปผลาญเพื่อความสุขของพรรคพวก

- นักการเมืองเป็นเพียงหนึ่งในกลไกการโกง แต่ข้าราชการเป็นตัวขับเคลื่อนการโกงที่สำคัญ

- สื่อ ชนชั้นกลาง เรียกร้องให้เลือกคนดีเข้าสภา แต่ไม่เคยเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดขับเคลื่อนกลไกการโกง เพราะนักการเมืองโกงด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอก

- ยุคนี้ข้าราชการเริ่มรู้สึกว่าตนเองเหนือชาวบ้านอีกครั้ง เริ่มมีเรียกค่าทำเรื่องให้ไวขึ้น หรือการให้บริการชาวบ้านแบบเสียมิได้ มันกลับมาแล้ว

- นักการเมืองโกง อย่างเร็ว 4 ปีครั้งหน้าประชาชนไม่เลือกก็ได้ .. แต่ข้าราชการโกง (แถมโกงทั้งชีวิต) ประชาชนจะทำอย่างไร

No comments:

Post a Comment