Thursday, January 14, 2010

ยุทธศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยของ “คนเสื้อแดง”

โดย : คนบ้านปาง

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์จะอยู่ไม่ได้ (ต้องยุบสภา) ด้วยเหตุผล 2 ประการ

1) เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล

2) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

การที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยพลังประชาชน และพลังอื่น ๆ รวมกันขับไล่เหมือนกับเหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’ (พฤษภาคม 2535 รัฐบาลสุจินดา) คงจะเป็นไปไม่ได้.

เพราะเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ‘จปร. 5’ ขึ้นมามีอำนาจ แต่ไม่สามารถเข้ากับอำมาตย์ และกลุ่มทุนเก่าได้ บวกกับความไม่พอใจของประชาชน – จึงต้องถูกล้มไปในที่สุด.

แต่ปัจจุบันรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นในค่ายทหาร โดยมีอำมาตย์หนุนหลัง

มีสื่อกระแสหลักคอยช่วยค้ำจุนรัฐบาล.

จึงเป็นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะล้มรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ลงได้ !!!

เพราะถ้านายอภิสิทธิ์ล้มเหลวไม่สามารถบริหารบ้านเมืองต่อไปได้ (ตามที่อำมาตย์คาดหวังไว้) ก็เพียงแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์) เท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยน !!!

ยุทธศาสตร์ของ ‘คนเสื้อแดง’ คือ “รวมพลังมวลชนหลากหลาย + ต่อสู้สันติวิธี”

ต้องมีการต่อสู้ที่หลากหลาย – ต้องมีการรวมพลังมวลชนที่หลากหลาย “นอกจากเสื้อแดง” เช่น

- ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ (ราคาน้ำมัน), เกษตรกรที่มีปัญหาราคาผลผลิตเกษตร

- นักกฎหมาย ตุลาการที่ไม่เห็นด้วยกับระบบ 2 มาตรฐาน (ความอยุติธรรม) ในสังคม

- นักวิชาการต้องออกมาให้ความคิดเห็น ให้ทัศนะ ให้ความรู้ต่อสังคมอย่างรอบด้าน

- สื่อสารมวลชนที่เคารพในหน้าที่ของตนเอง ก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

คนเสื้อแดง’ ต้องชูภาพสันติวิธี – เพราะฝ่ายรัฐบาลได้ตอกย้ำภาพเหตุการณ์เมษา (2552)

ว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ใช้ความรุนแรง และกำลังมีการฝึกอาวุธ – เตรียมนักรบชุดดำไว้ที่ชายแดน

รัฐบาลได้มีการเตรียมการไว้แล้วที่จะ ‘จัดการ’ กับ ‘คนเสื้อแดง’ ถ้ามีการใช้ความรุนแรง !!!

คนเสื้อแดง’ ต้องย้ำว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงที่จะมีการประกาศเรื่อง 7.6 หมื่นล้าน – ต้องประกาศห้ามการใช้กำลังเข้าแตกหัก - ถ้าถูกยึดเงิน 7.6 หมื่นล้าน.

ดังนั้น เพื่อจะได้ไม่ตกเป็น ‘เหยื่อ’ การปราบปรามด้วยกำลังของรัฐบาล ‘คนเสื้อแดง’ จะต้องรีบแก้ไขเรื่องการใช้ความรุนแรง (และในบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง) ถ้าคนเสื้อแดงไม่ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนก็จะต้องถูกตำหนิด้วยเช่นกัน.!!!


เรียบเรียงจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านจาตุรนต์ ฉายแสง

สถานี People Canal’ – 13 .. 2553

No comments:

Post a Comment