Sunday, January 10, 2010

ตรรกะแบบ (แกล้งโง่) หรือ (โง่จริง ๆ) ของนายอภิสิทธิ์.!!!

โดย : คนบ้านปาง

บทวิจารณ์นี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่อง “ตรรกะของนายอภิสิทธิ์” ในกรณีคำกล่าวว่า “…การกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์นี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วมีความสำคัญมากกว่า “ตรรกะของนายอภิสิทธิ์” – เช่น การกล่าวอ้างเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อสร้างภาพ, บริบทของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหวยสลากกินแบ่ง และหวยออนไลน์ - - เอาไว้ให้ครบกำหนด 30 วัน ที่นายอภิสิทธิ์ ขอเวลาสรุปเรื่องนี้ค่อยมาว่ากันใหม่อีกครั้ง.

...

“...ผมไม่นิยมการแก้ปัญหาในลักษณะการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการกระทำในวิธีดังกล่าวแล้วนำไปสู่การเพิ่มความรุนแรงของปัญหา กรณีนี้คืออบายมุขให้มากยิ่งขึ้น"

“...ถามว่าตรรกะนี้จะใช้อีกกี่เรื่อง เราจะใช้ตรรกะเดียวกับปัญหายาเสพติดหรือไม่ ว่ามันไม่หมดเสียที ฉะนั้นต้องทำให้ถูกกฎหมาย ปัญหาจะได้แก้ได้ อย่างนั้นหรือเปล่า และแปลว่าถ้าใครไม่เห็นด้วย สมมุติมีคนเสนอให้รัฐบาลขายยาเสพติด แปลว่าคนคัดค้านเห็นแก่คนค้ายาเสพติดในปัจจุบันหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าเราจะใช้ตรรกะแบบนี้ ผมคิดว่าต้องใช้ให้เสมอภาคกับทุกๆ เรื่อง…”


ตรรกะข้างต้น ที่นายอภิสิทธิ์พูด “ถูก หรือผิด” อย่างไร?
(...พูดด้วยความโง่จริง ๆ หรือว่าแกล้งโง่ – ลองมาดูกัน)

เพราะ “หวยออนไลน์” เกิดขึ้นมา เพื่อมาแก้ปัญหาหวยใต้ดิน ซึ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับ “ผู้เกี่ยวข้อง” ทั้งกลุ่มมาเฟีย, ธุรกิจแอบแฝง, บุคคลในเครื่องแบบ กระทั่งนักการเมือง ผลกำไรมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี.

แต่เมื่อไม่มีวิธีการอื่นใด และเมื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะแก้ปัญหาหวยใต้ดิน – การออกหวยออนไลน์โดยรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้เริ่มต้นขึ้นในยุครัฐบาลท่านทักษิณ.

- - ถ้าว่าตามตรรกะ ของนายอภิสิทธิ์ - -

“ยาบ้า” เป็น “สิ่ง” ผิดกฎหมาย (ผิดกฎหมายเหมือนกับหวยใต้ดิน...ตามตรรกะที่นายอภิสิทธิ์ว่า)
แต่ “รัฐบาล” มีวิธีการแก้ปัญหายาบ้า หลากหลายวิธี – ในหลายมิติ.

จึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่รัฐต้องไปออก “ยาบ้าออนไลน์” (ยาบ้าถูกกฎหมาย) เพื่อมาแก้ปัญหา
“ยาบ้าใต้ดิน” ที่เป็นยาบ้าผิดกฎหมาย ?!?!?! (ตามตรรกะที่นายอภิสิทธิ์ ยกมาอ้าง)

ดังนั้นตรรกะของนายอภิสิทธิ์ จึงมั่ว - มั่วนิ่ม.!!!

แต่ถ้านายอภิสิทธิ์ ยังยืนยันว่าตรรกะที่ตนได้กล่าวมานั้นถูกต้อง – ก็คงเป็นเพราะความเคยชินมากกว่า.

เพราะเมื่อคราวที่ (พ.ศ. 2551) พรรคประชาธิปัตย์ทำตัวเป็น “รัฐบาลเงา” (คือรัฐบาลนอกกฎหมาย)
ต่อมาเมื่อผ่าน “ขบวนการจัดการ” โดยกลุ่มบุคคล (คนถืออาวุธสงคราม ที่กฎหมายรับรองว่าเป็นทหาร – จากคนที่ผิดกฎหมาย จึงกลายเป็นคนที่ถูกกฎหมาย...ปรัชญานิดหน่อย) ได้ทำรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ซึ่งเป็นกระทำผิดกฎหมาย โทษถึงประหารชีวิต - แต่กลับกลายมาเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย (เพราะกระทำการยึดอำนาจได้สำเร็จ.!!!)

จากรัฐบาลเงา จึงกลายมาเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย - สมใจปรารถนา.!!!

เรื่องรัฐบาลผิดกฎหมาย กลายมาเป็นรัฐบาลที่ถูกกฎหมาย – โดยการจัดการของกลุ่มบุคคลที่ผิดกฎหมาย แต่กลายมาเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกกฎหมาย.

เรื่องแบบนี้ เอามารวมกับตรรกะ (การทำสิ่งผิดกฎหมาย ให้กลายมาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย)
แบบของนายอภิสิทธิ์ ได้หรือไม่?

วันนี้ - ในยุคสมัยที่ผู้ปกครองประเทศนี้ ยังใช้พลังอำนาจในการพูด เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง - การทำเรื่อง “ผิดกฎหมาย” ให้กลายเป็นเรื่อง “ถูกกฎหมาย” มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร ทำนองเดียวกับตรรกะ (แกล้งโง่) หรือว่า (โง่จริง ๆ) ของนายอภิสิทธิ์.!!!

No comments:

Post a Comment